Villkor

USB Kompaniet webbplats ägs och drivs av Quizify AB.

§1 Beställningsbekräftelse
Inkommna beställningar kommer att kontrolleras, bearbetas och bekräftas. Ni som kund är ansvariga för att kontrollera att alla uppgifter på bekräftelsen är korrekta och att våran bekräftelse överensstämmer med eran beställning. Om några avvikelser upptäcks vid kontroll mot eran beställning skall detta omedelbart påkallas till oss. Inga ändringar eller uppdateringar kan göras efter att produktionen av era beställda varor har startat. Vi reserveras oss rätten att vägra en beställning om så bedöms nödvändigt pga av uppkommna omständigheter. Alla försök till bedrägeri polisanmäls utan undantag.

§2 Betalning
Quizify AB skickar en faktura via e-post tillsammans med orderbekräftelsen till den e-post adress ni har uppgivit vid eran beställning. Har ingen e-post adress uppgivits, skickas fakturan till den e-post adress som beställningen mottagits ifrån. Våra betalningsvillkor vid faktura är 21 dagar. Vid beställning av privatperson/förening/organisation eller enskild företagare, tillämpas förskottsbetalning med 7 dagars betalningsvillkor. När full betalning har erhållits kommer eran beställning att behandlas, om inte alternativa villkor har överenskommits i förväg. Vi förstår och kommer att utnyttja vår lagstadgade rätt till ränta och ersättning för kostnader vid  indrivning av faktura, enligt gällande lagstiftning, om inbetalning inte är oss till handa enligt överenskomna kreditvillkor. Alla försök till bedrägeri polisanmäls utan undantag.

§3 Priser
Alla angivna priser är exklusive moms och leveransavgift. Vi reserverar oss rätten till att uppdatera ett tidigare offerterat pris om omständigheter utanför våran kontroll kräver detta. Dessa kan t.ex bero på kraftiga ändringar på valutamarknaden samt på produktmarknaden.

§4 Leverans
Leverans sker vanligtvis inom 10 till 14 arbetsdagar efter mottagandet av godkänd grafik samt att våran orderbekräftelse har skickats ut. Vid stora och skräddarsydda beställningar kan leveranstiden bli förlängd pga av produktionstid.

§5 Packning och transport
Våra varorna packas ordentligt innan leverans. Quizify AB är inte ansvariga för eventuella förseningar i transport tiden, skada på eller förlust av varor, efter att dessa har lämnat våra produktionslokaler. Vänligen kontrollera eran försändelse vid mottagandet och anmäl direkt till transportören om en skada eller förlust av varor upptäcks vid eran kontroll. Ersättningkrav för skada eller förlust av varor som transporteras, skall göras till transportören som levererar varorna. Om inte en skriftlig anmälan på eventuella klagomål görs till Quizify AB inom 7 dagar efter mottagandet, kommer vi inte att acceptera ansvar.

§6 Förlust eller skada
Quizify AB är inte ansvariga för förlust eller skada, oavsett orsak, under transporten.  Ersättningkrav för skada eller förlust av varor som transporteras, skall göras till transportören som levererar varorna, direkt vid mottagandet. Kunder bör vara medvetna om att transportörerna inte alltid kan garantera leverans inom en viss tidsram.

§7 Returer
När produktionen av era beställda varor har påbörjats kan inga ytterligare ändringar eller tillägg på grafik göras. Vänligen undersök och granska våran korrektur och alla eventuella prover, innan ni godkänner vårat produktionsunderlag på era varor. Ingen återbetalning erbjuds på kundanpassade/skräddarsydda beställningar/varor och full betalning utgår. Alla produkter har garanti mot fabrikationsfel. I händelse av klagomål på en levererad produkt skall detta göras genom en skriftlig anmälan till Quizify AB inom 7 dagar efter mottagandet. Efter 7 dagar kommer vi inte att acceptera ansvar. Vid en eventuell retur ska alla relevanta produkter returneras tillbaka till en av Quizify AB aviserad address. Inget ansvar för produkter eller fel kommer att behandlas av Quizify AB om inte en skriftlig anmälan ursprungligen tillhandahållits från kund. Varorna måste returneras i sin originalförpackning. Quizify AB tar inget ansvar för produkter eller kostnader som har uppstått vid retur av produkter på kundens eget bevåg innan kontakt med Quizify AB har gjorts och godkännande av retur har erhållits. Om utbyte av produkter sker pga av fel i funktion, tryck eller dyl, skall de felaktiga produkterna returneras till Quizify´s anvisade adress om inget annat har avtalats i förväg. Om de felaktiga produkterna inte returneras till Quizify, faktureras beställaren för de produkterna.

§8 Avbeställning
Alla avbeställningar måste vara skriftliga och skickas till Quizify AB via e-post. Avbeställning kan endast göras innan beställningen har gått till produktion. Vi reserverar oss rätten att avbryta en kunds beställning om så bedöms nödvändigt pga av uppkommna omständigheter.

§9 Leverans av färgspecifikationer
Quizify AB kommer alltid att försöka matcha färgen på de grafiska filer vi erhåller från kund, men tar inte ansvar för att färgmatchningen av de mottagna grafiska filerna är korrekta. För att kunna leverera korrekt färgmatchade grafiska tryck, ligger det på kundens ansvar att förse oss med de PMS koder som det grafiska trycket ska innehålla. En extra avgift kommer att tas ut för färgkorrigering i efterhand. Bild/grafiskt material bör levereras i enlighet med medföljande tekniska specifikationerna.

§10 Variationer i skiss/korrektur
Tillåt en 10% skillnad mellan skiss/korrektur och den faktiska produkten som vi levererar. Detta kan omfatta smärre ändringar av form, färg och tryck av grafik.

§11 Förhandslagring av data
Vid data uppladdning på USB minnen är det kundens ansvar att kontrollera att filerna är fullt funktionella. Quizify tar inget ansvar för filer som kund förser oss med och inte fungerar pga av problem med kompatibilitet/kvalitet eller korrupt data. Var uppmärksam på att det kan uppkomma problem i kompatibilitet mellan PC och MAC miljö samt i olika operativsystem och hårdvara pga filsystemshantering. Om önskvärt kan fysiska exemplar skickas till kunden för verifikation innan slutgiltig leverans.

§12 Varuprover
Vi kan på begäran skicka ut enstaka varuprover för utvärdering av produktutseende och funktion. Vid utskick av varuprover debiteras frakten på Kr 295+moms, som återbetalas om volymbeställning sker inom 30 dagar från att varuprovet har skickats. Om ett funktionellt prov efterfrågas för test av kvalitet, debiteras enhetskostnaden för provet samt frakten på 295+moms, som återbetalas om volymbeställning sker inom 30 dagar från att varuprovet har skickats. Återbetalningen för provet dras av från volymbeställningens faktura.

§13 Hantering av företags- och personuppgifter
Som kund samtycker till och godkänner att vi registrerar och behandlar personuppgifter och företagsuppgifter i enlighet med gällande lagar och dessa allmänna villkor. USB kompaniet (Quizify AB) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som kund samtycker till att ge. Våra kunders namn, adress, e-postadress och telefonnummer kan komma att användas i marknadsföringssyfte och till kommunikationsändamål inom ramen för gällande regler inom norsk, svensk och dansk lagstiftning.

Inget av ovanstående påverkar dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Våra kunder