USB C minnen

USB C är den nya USB-standarden som bl.a nya MAC-book datorn har som enda ingång. Ingen kommer att missa informationen som finns på ert USB minne eller uppleva att det inte är användbart då ni väljer USB C modellen!

Läs mer
Våra kunder