Hur länge håller ett USB minne?

När du sparar viktig information på ett USB minne så vill du veta hur länge det kan tänkas hålla. Det här är en fråga som har ett svar. Det kanske inte är så definitivt men du kan få en fingervisning om hur länge ditt USB minne kan tänkas hålla.

USB minnet klarar ett visst antal cyklar

Man kan se varje omgång med filer som du sparar eller tar bort från ett USB minne som en cykel. Ett USB minne kommer att klara av ett visst antal cyklar. Det här kan variera kraftigt beroende på den modell som du har skaffat och hur du använder den.

Man kan säga att USB minnen klarar mellan 10 000 och 100 000 cykler innan det tappar sin kapacitet och inte längre går att använda. Den teknologi som används för minnet kommer att påverka hur många cykler det klarar så visst finns det anledning till att satsa på något som håller lite högre kvalitet.

Hur vet man att det är över?

Ett USB minne kommer inte att dö på en sekund. Det tar lite tid innan det är helt slut. När det börjar nå sin gräns så kan det vara så att en del av minnet fungerar normalt medan en annan inte gör det. Det här leder till att viss data kan försvinna och viss information kan förstöras.

Sedan så är det förstås så att USB minnet kan förstöras på andra sätt. Det är inte bara användningscykler som gör att det slits. Om du utsätter det för extrem behandling så kan det också sluta att fungera långt innan förväntad tid.

Hur länge håller USB minnet i år?

Det här beror ju på hur ofta du laddar information till och från minnet. Men om vi antar att du använder det på ett normalt sätt så kan du räkna med några års tid, kanske till och med 10 år utan att det börjar sega och uppföra sig på konstigt vis.

Ska du använda USB minnen för viktiga filer?

Som backup så kan det absolut vara bra med USB minnet och definitivt när du ska kopiera och flytta på en fil. Men att enbart ha den på ett USB minne kan vara riskabelt. Om du ska använda det för att spara viktiga minnen som bilder så är det smart att se till att det finns en kopia på annan plats.

Ta hand om ditt USB minne

För att ge ditt USB minne längre liv så kan du se till att ta hand om det lite bättre. Använd locket för att undvika att damm kommer åt teknologin. Låt inte minnet ligga på en plats där det kan bli minusgrader eller tvärtom mycket varmt. Undvik också fuktig luft.

När du tar ut USB minnet från datorn så ska du göra det varsamt. Lämna det inte kopplat till datorn under en längre tid. Det kan också leda till att det slits ut i förtid.